Pályázati felhívás - 2020. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL közreműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek 2020. január 1-től 2020. december 31-ig lebonyolítandó projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.
Benyújtási határidő:
2020. január 27. 14.00 óra

Vajdaság pályázati felhívás 2020

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
NYILVÁNOS FELHÍVÁSA
JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁRA A KURATÓRIUM SZAKTESTÜLETEIBE

 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy kisösszegű projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását élvező kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése.

Ebből a célból a Kuratórium az alábbi, egyenként legkevesebb 5, legfeljebb 15 tagot számláló szaktestületeket kívánja felállítani:

1.) hitélet,
2.) oktatás,
3.) közművelődés,
4.) tudományok,
5.) művészetek,
6.) helyi jellegű média,
7.) civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei és civilszervezetek eszközbeszerzései,
8.) nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása.

A szaktestületek tagjaira, ezen nyilvános felhívás alapján, a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmények, szervezetek, egyesületek, szakmai társulások, és az azokban tevékenykedő testületek és egyének tehetnek jelölést, az Alapítvány Kuratóriuma pedig legkésőbb az első soronkövetkező pályázat elbírálásáig felállítja szaktestületeit, szem előtt tartva mind a szakmaiság szempontjait, mind a vajdasági magyar régiók és nyelvszigetek viszonylag arányos képviseletének szükségességét is.

A Kuratórium ezúton kéri tehát a vonatkozó jelölések (név, e-mail cím, lakcím és vezetékes és mobiltelefonszám/ok megjelölésével, a jelölt jelenlegi tevékenységének, és szakmai hátterének, esetleges tisztségének ismertetésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a jelölt tud a jelölésről és elfogadja azt) legkésőbb 2019. március 18. 15,00 óráig történő megküldését az alábbi e-mail címre:

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA
e-mail: office@szla.org.rs

A Szekeres László Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati felhívás - 2019. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL közreműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek              2019. január 1-től 2019. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
Benyújtási határidő: 2018. december 21. 14.00 óra

- Vajdaság pályázati felhívás 2019
- Pályázati és elszámolási útmutató 2019

Pályázati felhívás - 2018. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL együttműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek 2018. január 1-től 2018. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15. 

Benyújtási határidő: 2017. december 21. 14.00 óra

- Vajdaság pályázati felhívás 2018

- Pályázati és elszámolási útmutató 2018

Pályázati felhívás - 2017. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL együttműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek 2017. január 1-től 2017. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.

Benyújtási határidő: 2017. február 20. 14.00 óra

- Pályázati felhívás

- Általános pályázati és elszámolási útmutató

- Felhasználói kézikönyv a Nemzetpolitikai Informatikia Rendszer (NIR) használatához

Pályázati felhívás - 2016. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL együttműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek 2016. január 1-től 2016. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. január 4.
Benyújtási határidő: 2016. február 16. 14.00 óra

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap (NEM LETÖLTHETŐ, kizárólag az internetes pályázati rendszeren érhető el)

2015.03.06.

Pályázati felhívás - 2015. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL együttműködve pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
A Bethlen Gábor Alapból származó támogatásra pályázhatnak a Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek 2015. január 1-től 2015. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumokra, programokra, működésre és eszközbeszerzésre.

Benyújtási határidő: 2015. április 17., péntek, 14.00 óra
A pályázati csomag tartalma:
- Pályázati felhívás
- Pályázati és elszámolási útmutató
- Nyilatkozat
Pályázati adatlap (NEM LETÖLTHETŐ, kizárólag az internetes pályázati rendszeren érhető el)

2014.08.27.

A Szekeres László Alapítvány oklevél-honosítási támogatásra vonatkozó 2014. évi pályázati felhívása. A pályázatok beérkezési határideje 2014. október 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2008.01.01-je óta

- külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, és

- külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása során Szerbia területén felmerült tényleges - számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségeinek (fordítási, hitelesítési, eljárási díjak, illetékek, stb.) utólagos résztámogatására.

A pályázatok elbírálása során a Kuratórium a rendelkezésre álló keret és a beérkezett támogatási igények arányában hozza meg döntéseit. A megítélésre kerülő támogatás átutalása, megfelelő szerződés megkötését követően, KIZÁRÓLAG szerbiai székhelyű banknál a támogatott nevére nyitott dinár alapú lakossági folyószámlára (tekući račun) történhet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázók köre: Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező, magyar nemzetiségű személyek, akik szerepelnek a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén

A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe

Az elnyert támogatások elszámolásának módja: előzetes elszámolás, a megítélés a kérelemhez csatolt pénzügyi dokumentumok alapján történik.

A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2014. augusztus 27.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. október 31., péntek 14,00 óra, amely időpontig a pályázati űrlapnak elektronikus, valamint nyomtatott formában egyaránt, az összes papíralapú melléklettel együtt, be kell érkeznie az Alapítvány irodájába. Késedelmes beérkezés esetén nem a levélküldeményen szereplő postai bélyegző dátuma az irányadó.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázati űrlap letölthető a Szekeres László Alapítvány honlapjáról – www.szla.org.rs

Magát a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot (elektronikus formában készült mellékletek nélkül) e-mailben a honositas@szla.org.rs címre, továbbá a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot egy eredeti példányban, valamint az alábbiakban felsorolt mellékleteket, postai küldeményként a

Szekeres László Alapítvány,

24000 Szabadka/Subotica,

Age Mamužića 11/II.

címre kell eljuttatni.

További információk az Alapítvány honlapján és 024/554-450 tel/fax számán kaphatóak.

A pályázónak mellékelnie kell:

- a helyi önkormányzat közigazgatási hivatalának végzését, vagy igazolását egyszerű fénymásolatban arról, hogy a pályázót felvették a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére;

- személyi igazolványának, vagy szerb útlevelének egyszerű fénymásolatát, amelyen láthatónak kell lennie a jelenlegi állandó lakhelyre vonatkozó adatoknak. Az állandó lakhely igazolható a chipes személyi igazolványról önkormányzatnál, banknál, vagy a Szekeres László Alapítvány irodájában kinyomtatott adatlappal is;

- az oklevél hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot);

- az oklevél honosításáról kiállított határozat hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot), illetve, a folyamatban lévő honosítások esetében: a honosítást végző felsőoktatási intézmény, vagy hatóság által kiállított hivatalos igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;

- a Szerbia területén ténylegesen felmerült, és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó névére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) egyszerű fénymásolatát;

- a kérelmező bankkártyájának, vagy más számlaszám-azonosító okiratának egyszerű fénymásolatát.

Tájékoztatás: a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére történő feliratkozás folyamatosan lehetséges. Az érdekeltek az erre vonatkozó kérelem űrlapját megtalálhatják a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban. A névjegyzékre való feliratkozás kérelme illetékmentesen nyújtható be a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban.

Megjegyzés: az a pályázó, akinél a pályázat benyújtásáig nem fejeződött be az oklevél-honosítási eljárás, köteles a vonatkozó határozatot, annak kézbesítését követő 30 napon belül megküldeni a Szekeres László Alapítványnak egyszerű fénymásolatban.

A pályázat érvénytelen, amennyiben:

· a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon nyújtotta be;

· a pályázati űrlapot nem mindkét formában (elektronikus formában – a megadott Excel fájlban - és kinyomtatott, aláírt eredeti példányban) nyújtotta be;

· a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

· a pályázati dokumentáció hiányos;

· a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó sajátkezű aláírása;

· ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó személyi száma (JMBG) és banki folyószámlaszáma, vagy, ha ezen adatok alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.

Pályázati csomag tartalma:

- Pályázati űrlap
- Pályázati felhívás
- Adatkezelési útmutató

2014.04.04.

DIGITÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSE - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Szekeres László Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából újonnan meghirdeti a „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” című nyílt pályázatát

 Hozzájárulást igényelhet az a Szerbiában élő, magát magyarnak valló természetes személy, illetve a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek, akik, illetve amelyek:

•          magyarországi digitális földfelszíni TV sugárzás vételére alkalmas beltéri vevőegységet (STB) szereztek be bármelyik országban, és erről névre szóló számlával rendelkeznek.

 Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő utófinanszírozott formában nyújtott hozzájárulás.

Támogatás mértéke: max. 15 000 Ft-nak megfelelő 5693 dinár.

 A pályázat benyújtásának módja: 

Magát a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot egy eredeti példányban, valamint a következő mellékleteket:

 • érvényes személyi igazolvány fénymásolata
 • szerződés 3 példánya, aláírt és kitöltött formában
 • a megfelelő jellemzőkkel rendelkező STB beszerzéséről a kérelmező nevére kiállított szabályos számla fénymásolata, amelyből láthatónak kell lenni annak a ténynek, hogy a vevő a számlaösszeget kiegyenlítette/kifizette;
 • az igénylő személyes/intézményi banki folyószámlája bankkártyájának (számlaszám-azonosító kartonjának) fénymásolata,

 postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000  Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni.
A kérelmeket 2014. május 7-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Age Mamužića 11/II. címen.  E pályázati felhívás nem teljeskörű, részletesebb tájékoztatást az Alapítvány www.szla.org.rs honlapján olvashat. További információkért forduljon hozzánk e-mailben az office@szla.org.rs címen, vagy a 024/554-450 tel/fax számon!

Letölthető dokumentumok!

2014.01.17.

Pályázati felhívás - 2014. évi kisösszegű támogatás

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL együttműködve – pályázatot hirdet
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek által, 2014. január 1-től 2014. december 31-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Bethlen Gábor Alapból származó támogatására.

Benyújtási határidő: 2014. február 24., hétfő, 12.00 óra

A pályázati csomag tartalma:

Pályázati felhívás
2014. évi pályázati útmutató
NIR felhasználói kézikönyv
Pályázati adatlap (NEM LETÖLTHETŐ, kizárólag az internetes pályázati rendszeren érhető el)

2014.01.06.

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
NYILVÁNOS FELHÍVÁSA JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁRA A KURATÓRIUM SZAKTESTÜLETEIBE

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy kisösszegű projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, a Bethlen Gábor Alap támogatását élvező kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése.

Ebből a célból a Kuratórium az alábbi, egyenként legkevesebb 3, legfeljebb 15 tagot számláló szaktestületeket kívánja felállítani:

1.) hitélet,
2.) oktatás,
3.) közművelődés,
4.) tudományok,
5.) művészetek,
6.) helyi jellegű média,
7.) civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei és civilszervezetek eszközbeszerzései, 8.) nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása.

A szaktestületek tagjaira, ezen nyilvános felhívás alapján, a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmények, szervezetek, egyesületek, szakmai társulások, és az azokban tevékenykedő testületek és egyének tehetnek jelölést, az Alapítvány Kuratóriuma pedig legkésőbb az első soronkövetkező pályázat elbírálásáig felállítja szaktestületeit, szem előtt tartva mind a szakmaiság szempontjait, mind a vajdasági magyar régiók és nyelvszigetek viszonylag arányos képviseletének szükségességét is.

A Kuratórium ezúton kéri tehát a vonatkozó jelölések (név, e-mail cím, lakcím és vezetékes és mobiltelefonszám/ok megjelölésével, a jelölt jelenlegi tevékenységének, és szakmai hátterének, esetleges tisztségének ismertetésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a jelölt tud a jelölésről és elfogadja azt) legkésőbb 2014. január 24-ével bezárólag történő megküldését az alábbi e-mail címre:

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA
e-mail: office@szla.org.rs

A Szekeres László Alapítvány
Kuratóriuma

2013.10.25.

DIGITÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSE - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Szekeres László Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából meghirdeti a „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” című nyílt pályázatát

Hozzájárulást igényelhet az a Szerbiában élő, magát magyarnak valló természetes személy, illetve a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek, akik, illetve amelyek:

• magyarországi digitális földfelszíni TV sugárzás vételére alkalmas beltéri vevőegységet (STB) szereztek be bármelyik országban, és erről névre szóló számlával rendelkeznek,

• Apatin, Zombor, Szabadka, Topolya, Magyarkanizsa, Zenta, Törökkanizsa és Csóka községek területén rendelkeznek állandó lakhellyel/székhellyel.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő utófinanszírozott formában nyújtott hozzájárulás.

Támogatás mértéke: max. 15 000 Ft-nak megfelelő dinár.

A pályázat benyújtásának módja:

Magát a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot egy eredeti példányban, valamint a következő mellékleteket:

- érvényes személyi igazolvány fénymásolata
- szerződés 3 példánya, aláírt és kitöltött formában
- a megfelelő jellemzőkkel rendelkező STB beszerzéséről a kérelmező nevére kiállított szabályos számla fénymásolata, amelyből láthatónak kell lenni annak a ténynek, hogy a vevő a számlaösszeget kiegyenlítette/kifizette;
- az igénylő személyes/intézményi banki folyószámlája bankkártyájának (számlaszám-azonosító kartonjának) fénymásolata,

postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni.

A kérelmeket 2014. január 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Age Mamužića 13/II. címen.

E pályázati felhívás nem teljeskörű, részletesebb tájékoztatást az Alapítvány www.szla.org.rs honlapján olvashat. További információkért forduljon hozzánk e-mailben a office@szla.org.rs címen, vagy a 024/554-450 tel/fax számon

Letölthető dokumentumok!

2012.05.11.

 

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

KISVÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATÓ KÖLCSÖN (KTK) ELNYERÉSÉRE

 

1. A Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön (KTK) célja

A KTK célja, hogy Szerbia magyarlakta területein működő kisvállalkozások speciális igényeit figyelembe véve megfelelő pénzügyi támogatást nyújtson számukra üzleti elképzeléseik kölcsönből történő megvalósításához.

A KTK konkrét céljai a következők:

 • új munkahelyek teremtése, megtartása,

 • kisméretű vállalkozások fejlődésének ösztönzése,

 • a számukra elérhető pénzügyi szolgáltatások választékának bővítése, minőségének javítása.

Ezen elsődleges célok megvalósítását szolgáló, igazolható gazdálkodási költségek és más beruházások, munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások támogatása.

Támogatás nem pályázható és nem fordítható köztartozások, valamint a pályázatok benyújtása előtt felhalmozott adósságok fedezésére.

A kölcsön a projekt összvolumenének legfeljebb 85 %-a lehet (nem Áfa-köteles pályázók esetében bruttó, Áfa-köteles pályázó esetében pedig nettó értékben).

2. A vállalkozások alkalmassága

A KTK azokat a vállalkozásokat kívánja támogatni, melyek életképesek, vagy potenciálisan életképesek, de kisösszegű kölcsönigényük nem teszi lehetővé számukra a szokásos banki finanszírozást.

A kölcsön igénybe vételére az a vállalkozás jogosult, amely

 • Szerbia területén legalább 1 éve bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, valamint a mezőgazdasági termelők jegyzékébe bejegyzett mezőgazdasági őstermelő,

 • termelő, szolgáltató, vagy kereskedelmi tevékenységet folytat,

 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladja meg a tíz főt,

 • az éves árbevétel nem haladja meg az 200.000,- EUR-nak megfelelő összeget,

 • megvalósítható üzleti tervvel rendelkezik,

 • a SZLSZSZ minősítése alapján üzletképes vállalkozói célt kíván a kölcsönfelvétellel megvalósítani,

 • a vállalkozásnak nincs lejárt, vagy átütemezett tartozása (köztartozás, bankkölcsöntartozás, stb.),

 • a kölcsön alapvetően szükséges a vállalkozás fejlesztéséhez és fennmaradásához,

 • a vállalkozás üzleti tervéből kitűnik, hogy jövedelmezősége lehetővé teszi a kölcsön visszafizetését.

Nem pályázhatnak a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő bizottságának tagjai, a Kisvállalkozókat Támogató Kölcsön Bizottság (KTK Bizottság) és a Szakmai Lebonyolító Szervezetek tisztségviselői, alkalmazottai, valamint mindezek közvetlen családtagjai.

A kölcsönt nem vehetik igénybe fegyver-, kábítószer-kereskedelmet, illetve közerkölcsbe ütköző tevékenységet folytató vállalkozások.


3. Kölcsönfeltételek

3.1. A folyósítható kölcsön (devizaneme: RSD)

A kölcsönösszeg alsó határa 3000 EUR, felső határa 10.000 EUR dinár-ellenértéke a Szerb Nemzeti Banknak a folyósítás napján érvényes középárfolyamán számítva.

A kölcsön folyósítása és törlesztése RSD-ban történik.

A folyósított kölcsönnek a nyilvántartása EUR-ban történik.


3.2. Futamidő

A kölcsön futamideje a pénzforgalmi tervben feltüntetett visszafizetési képességtől függ.

A futamidő 3000-6000 EUR összegű kölcsön esetén 2 évig, 6000-10.000 EUR összegű kölcsön esetén pedig 3 évig terjedhet, ezen belül a türelmi idő nem haladhatja meg a három hónapot.

A kölcsön futamidejét a kölcsönszerződésben kell feltüntetni, melyet az SZLA Kuratóriuma csak indokolt esetben módosíthat.

Tőketörlesztés havonként, egyenlő részletekben történik.

3.3. Saját erő

A kölcsönfelvevő saját hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a projekt értékének 15 % -a (nem Áfa-köteles pályázók esetében bruttó, Áfa-köteles pályázó esetében pedig nettó értékben).

3.4. Biztosítékok

 1. Fizetési meghagyás (mint banki instrumentum – szerb nyelven: Ovlašćenje)

 2. A kölcsön igénylője által kiadott és további legalább egy váltókezes által szabályosan aláírt VÁLTÓ

 3. Jelzálog vagy bankgarancia

Jelzálogbiztosítékként felajánlhatók a kölcsön kedvezményezettjének, a kedvezményezett vállalkozás tulajdonosának, vagy a kölcsön törlesztéséért kezeskedő harmadik személynek tulajdonában lévő, telekkönyvben, illetve kataszteri ingatlannyilvántartásban szabályosan bejegyzett, a kölcsön összegének legalább háromszorosát kitevő értékű ingatlanok.

A jelzálog egyetemleges kedvezményezettje az SZLA.

A vállalkozás/vállalkozó köteles vagyonbiztosítást kötni a biztosítékként szolgáló ingatlanra és egyetemleges kedvezményezettjeként az SZLA-t megjelölni. A biztosítást a kölcsön visszafizetéséig fenn kell tartani. A kölcsön kedvezményezettje a biztosítási kötvény eredeti példányát köteles bemutatni a Szakmai Lebonyolító Szervezetnek, fénymásolatát pedig átadni az SZLA-nak.

Amennyiben a kölcsön biztosítéka bankgarancia, annak a futamidő végéig kell érvényesnek lennie.

3.5. Kamat

A kölcsön a teljes futamidő alatt kamatmentes, a Szakmai Lebonyolító Szervezet adminisztrációs költségeinek fedezésére a kölcsön kedvezményezettjétől, a pályázati dokumentáció elkészítéséért a megpályázott összeg 1%-át, valamint az elbírálás után, a megítélt kölcsön összegének 3%-a, amelyet a vállalkozó a SZLSZ-nek fizet ki.

Törlesztési késedelem esetén a kölcsön kedvezményezettjének terhére a törvényben meghatározott késedelmi kamatot kell felszámolni.

 

3.6. Folyósítás

A kölcsönöket folyósításuktól számított két hónapon belül fel kell használni. Ha erre a vállalkozó nem képes, a kölcsönt vissza kell vonni, hacsak a SZLA Kuratóriumának KTK Bizottsága a felhasználási határidőt a vállalkozó kérésére meg nem hosszabbítja.

A kölcsönök folyósítása az 1. pontban meghatározott költségekre vonatkozó előszámla vagy előszerződés ellenében történhet, amennyiben az SZLA Kuratóriuma másként nem rendelkezik.

Egy vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat kölcsönt a KTK keretében. A második, illetve a harmadik kölcsön csak akkor hagyható jóvá, ha az előző kölcsön rendszeresen, teljes mértékben visszafizetésre került.

3.7. A kölcsönszerződés felbontása

A SZLA a kedvezményezettel kötött kölcsönszerződést felbonthatja, amennyiben:

- a kedvezményezett a kölcsön felhasználása során jelentős mértékben eltér a KTK Program céljaitól, és

- legfeljebb 6 hónapos összesített késedelembe esik a futamidő alatt esedékessé vált részletek törlesztésével.

A fenti esetekben a szerződést a SZLA Kuratóriuma egyoldalú határozattal mondhatja fel, amely határozatot a kedvezményezettel haladéktalanul írásban kell közölni. A szerződés felbontásáról szóló határozat megküldésének napjával esedékessé válik a kedvezményezett összes addig még nem törlesztett kötelezettsége, a SZLA pedig haladéktalanul intézkedik követeléseinek behajtásáról.

4. Pályázat benyújtása

A pályázatot Galgó Ferenci Andrea, vállalkozónál, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapnál, a Pannon Invest Consortium Tanácsadó Kft.-nél, a Szerbiai Teleház Szövetségnél, a Valcoop Vállalkozásfejlesztési Központnál írásos formában, két eredeti példányban, magyar nyelven lehet benyújtani, a 3.5. pontban meghatározott és ezalkalommal esedékessé váló díj egyidejű megfizetésével.


Beadási határidő: 2012. június 22.

A pályázati adatlap és annak mellékletei a Szakmai Lebonyolító Szervezeteknél igényelhetők.

Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, cégszerűen aláírt pályázat fogadható be!

5. Kizáró feltétel

Nem részesülhet Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsönben az a vállalkozás, amely: 

 • csőd-, vagy felszámolás alatt áll,

 • a Szakmai Lebonyolító Szervezet előminősítése alapján a kölcsönfelvétellel megvalósítani tervezett fejlesztés és beruházás üzletileg kockázatosnak minősíthető,

 • a Szekeres László Alapítvánnyal kötött valamely múltbeli szerződéses kötelezettségét nem teljesítette.

 

6. A pályázat elbírálása és a kölcsön folyósítása

A pályázatot a Szakmai Lebonyolító Szervezetek fogadják be és a benyújtást követően az SZLA által meghatározott pályázási határidőn belül elvégzik a kölcsönkérelmek előminősítését.

Az előminősítés és a KTK Bizottság javaslata alapján a Szekeres László Alapítvány Kuratóriuma dönt a kölcsönkérelmek elfogadásáról, és ennek alapján kerül sor a kölcsönszerződés megkötésére.

 

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

A KISVÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATÓ KÖLCSÖN PROGRAM SZAKMAI LEBONYOLÍTÓ SZERVEZETEI

 

Pannon Invest Consortium Tanácsadó Kft.

DOBÓ ISTVÁN – igazgató (mob: 064 114 2004)
Tolsztoj u. 3.
24000 Szabadka
tel: 024 554 828
e-mail: office@pannoninvest.co.rs
web: www.pannoninvest.co.rs

 

Galgó Ferenci Andrea, vállalkozó

Dózsa Gyögy u. 179a

21220 Óbecse

tel: 064 895 9050

e-mail: galgo@stcable.net

 

Szerbiai Teleház Szövetség

ÉTER ETELKA – pénzügyi munkatárs (mob: 062 799 130, 063 321 994)
Fő u. 55 a.
24300 Topolya
tel: 024 715 110
e-mail: yuteledom@stcable.net
web: www.teledom.org.rs


Valcoop Vállalkozásfejlesztési Központ

DR. SEPSEY CSABA – elnök (mob: 066 6677 222, 063 880 7624)
Josip Kraš u. 24.
24000 Szabadka
tel: 024 548 292
e-mail: cs.sepsey@open.telekom.rs

 

Háló Vajdasági Fejlesztési Alap munkatársai

BALASSA ENDRE, Topolya, tel: 063 376 916, e-mail: bendre@stcable.rs

KASZÁS GÁBOR, Magyarkanizsa, tel: 063 8671 677, e-mail: iad.soulfly@gmail.com

OROSZ URBÁN CSILLA, Törökkanizsa, tel: 063 661 088, e-mail: oroszucsilla.vfh@gmail.com

PÓSA LEA, Zenta, tel: 063 8925 356, e-mail: lea.posa@open.telekom.rs

TALPAI SÁNDOR, Nagykikinda, tel: 065 564 2970, e-mail: torontal@panline.net

KOVÁCS KÁROLY, Kishegyes, tel: 061 61 365 84, e-mail: kk28410@gmail.com

PALATINUS JÁNOS, Muzslya, tel: 063 780 8543, e-mail: palatinusj@open.telekom.rs

LÁLITY URBÁN EMESE, Torontálvásárhely, tel: 060 041 8002, e-mail: lality.emese@gmail.com

PÉTER ISTVÁN, Bácskertes-Kupuszina tel: 063 7400 139, e-mail: szandzsu@gmail.com

SALAMON ANETTA, Szenttamás, tel: 060 7000 335, e-mail: salamoul@stcable.net

BANCSI FERENC, Piros, tel: 064 844 8059, e-mail: banci.ferenc@gmail.com

 

2012.04.10.

 • Diplomahonosítási pályázati felhívás
  A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPITVÁNY 2012. novemberi elbírálással pályázatot hirdet a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékén szereplő személyek részére, 

  a 2007.01.01-je óta 
  - külföldi felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, és
  - külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális tanulmányok 
  eredményeként szerzett tudományos fokozatok 

  már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása során Szerbia területén felmerült tényleges - számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségeinek (fordítási, hitelesítési, eljárási díjak, illetékek, stb.) utólagos résztámogatására.

  A pályázat benyújtásának módja: 
  Magát a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot (elektronikus formában készült mellékletek nélkül) e-mailben a honositas@szla.org.rs címre, továbbá a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot egy eredeti példányban, valamint az alábbiakban felsorolt mellékleteket, postai küldeményként a 

  Szekeres László Alapítvány, 
  24000  Szabadka/Subotica,  
  Age Mamužića 11/II. 
  címre kell eljuttatni. 
  A pályázónak mellékelnie kell:
  -    a helyi önkormányzat közigazgatási hivatalának végzését, vagy igazolását egyszerű fénymásolatban arról, hogy a pályázót felvették a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére;
  -    személyi igazolványának, vagy szerb útlevelének egyszerű fénymásolatát, amelyen láthatónak kell lennie a jelenlegi állandó lakhelyre vonatkozó adatoknak. Az állandó lakhely igazolható a chipes személyi igazolványról önkormányzatnál, banknál, vagy a Szekeres László Alapítvány irodájában kinyomtatott adatlappal is;
  -    az oklevél hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot);
  -    az oklevél honosításáról kiállított határozat hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot), illetve, a folyamatban lévő honosítások esetében: a honosítást végző felsőoktatási intézmény, vagy hatóság által kiállított hivatalos igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van; 
  -    a Szerbia területén ténylegesen felmerült, és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó névére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) egyszerű fénymásolatát;
  -    a kérelmező bankkártyájának, vagy más számlaszám-azonosító okiratának egyszerű fénymásolatát.
  A kérelmeket 2012. április 10-től 2012. október 1-ig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva.
  Letölthető dokumentumok: 
  1. Pályázati felhívás
  2. Kérelem oklevélhonosítási támogatás folyósítása iránt

  3. Tájékoztató adatkezelési útmutató

  Tájékoztatás: a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére történő felíratkozás folyamatosan lehetséges. Az érdekeltek az erre vonatkozó kérelem űrlapját megtalálhatják a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban, továbbá, letölthetik azt itt: Vajdasági magyarok külön választói névjegyzékébе történő felvételre vonatkozó kérelem adatlapja. A névjegyzékre való felíratkozás kérelme illetékmentesen nyújtható be a helyi önkormányzatok közigazgatási hivatalaiban.

 

Tisztelt kisösszegű Pályázók!

  A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve –pályázatot hirdet
  A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
  A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

  A Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek által, 2012. március 9-től 2013. február 28-ig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Bethlen Gábor Alapból származó támogatására.

  Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd, 14.00 óra

  A pályázati csomag tartalma:
  1. pályázati felhívás,
  2. 2012. évi pályázati útmutató,
  3. pályázati adatlap (NEM LETÖLTHETŐ, kizárólag az internetes pályázati rendszeren érhető el és tölthető ki),
  4. Költségterv
  5. De minimis nyilatkozat.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK

NYILVÁNOS FELHÍVÁSA

JELÖLTEK ÁLLÍTÁSÁRA A KURATÓRIUM SZAKTESTÜLETEIBE 

            A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy kisösszegű projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, a Bethlen Gábor Alap támogatását élvező kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése. 

            Ebből a célból a Kuratórium az alábbi, egyenként legkevesebb 3, legfeljebb 15 tagot számláló szaktestületeket kívánja felállítani:  

      1.) hitélet,         

      2.) oktatás,         

      3.) közművelődés,       

      4.) tudományok,       

      5.) művészetek,       

      6.) helyi jellegű média,      

      7.) civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei és civilszervezetek eszközbeszerzései, 8.) nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása. 

            A szaktestületek tagjaira, ezen nyilvános felhívás alapján, a vajdasági magyarság szempontjából fontos intézmények, szervezetek, egyesületek, szakmai társulások, és az azokban tevékenykedő testületek és egyének tehetnek jelölést, az Alapítvány Kuratóriuma pedig legkésőbb az első soronkövetkező pályázat elbírálásáig felállítja szaktestületeit, szem előtt tartva mind a szakmaiság szempontjait, mind a vajdasági magyar régiók és nyelvszigetek viszonylag arányos képviseletének szükségességét is. 

            A Kuratórium ezúton kéri tehát a vonatkozó jelölések (név, e-mail cím, lakcím és vezetékes és mobiltelefonszám/ok megjelölésével, a jelölt jelenlegi tevékenységének, és szakmai hátterének, esetleges tisztségének ismertetésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a jelölt tud a jelölésről és elfogadja azt) legkésőbb 2011. június 10-ével bezárólag történő megküldését az alábbi e-mail címre: 

                  A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

                  KURATÓRIUMA

                  e-mail: office@szla.org.rs    

             A Szekeres László Alapítvány

                               Kuratóriuma

 

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

 

A Magyar Nemzeti Tanács abbéli meggyőződése, hogy erős gazdaság nélkül nincs színvonalas oktatás, minden igényt kielégítő művelődés, minőséges tájékoztatás, megerősítette a Szekeres László Alapítvány életrehívásának indokoltságát, amely a vajdasági magyarság intézményrendszere kiépítésének, megszervezésének egyik első lépcsőjeként könyvelhető el.
Az Alapítvány céljai:
- a magyar nemzeti közösség kultúrájának, nyelvének, hagyományainak, vallásának megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez,
- az oktatási, tudományos, kulturális és művészeti intézmények és egyesületek támogatásához,
- a magyar nyelvű tájékoztatás,
- a magyar nyelv hivatalos használatának gyakorlati megvalósításához,
- a magyar nyelvű kiadói tevékenység,
- a magyar nemzeti közösség kulturális és történelmi örökségének megőrzéséhez és bemutatásához szükséges anyagi eszközök biztosítása,
- a magyar nemzeti közösség gazdasági potenciálja fejlesztésének támogatása.