Szak megnevezése: konduktor alapszak BA

SZABADKA KÉPZÉSI HELYSZÍN

A Kar által meghirdetett alapszakos képzés célja: korszerű, általános és konduktív pedagógiai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése. Hallgatóink az első évben alapozó képzésben vesznek részt, majd az első év végén az óvodai specializációval folytathatják a képzést. A specializáció az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosít. Gyakorlóterületeinken konduktív pedagógiai és rehabilitációs, óvodai nevelő tevékenység folyik. Képzésünk a konduktort bármely életkorú mozgássérült személy holisztikus fejlesztésére, szakszerű konduktív nevelésére készíti fel.

Az elméleti képzés és gyakorlat elválaszthatatlan egységben segíti a hallgatóink felkészítését a mindennapi konduktív nevelési, valamint az óvodai tevékenységek és az iskolai oktatás feladatainak, rehabilitációs feladatok eredményes megvalósítására.

Képzési forma:

nappali képzés és a képzés szervezése 3 hetes ciklusokban történik, az elméleti és gyakorlati blokkok váltakozásával.

Képzés ideje: 8 félév

Képzési terület: pedagógusképzés

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

A képzésre való jelentkezés feltétele: 

  • Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (az űrlap letölthető INNEN)
  • Érettségi bizonyítvány 
  • Alkalmassági vizsga

Az Alkalmassági vizsga célja a jelentkező beszédállapotának és fizikai képességeinek felmérése.

A vizsga négy részből áll:

1. Ének- zenei alkalmassági vizsga

2. Beszédalkalmassági vizsga

3. Fizikai alkalmassági vizsga

4. Pályaorientációs beszélgetés

A jelentkezés módja: 

2.) További szükséges megküldendő dokumentumok:

  • érettségi bizonyítvány másolata (a nem magyar érettségi bizonyítvány esetén hiteles fordítás is szükséges)

A megjelölt dokumentumokat a Szekeres László Alapítvány tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – Konduktor alapszakra

Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezési határidő2024. augusztus 20.

Alkalmassági vizsgák időpontja: 2024. augusztus 30. 

Keretlétszám:

25 fő

További információk:

Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Email cím: kepzes@szla.org.rs

Telefon: 024/672-110

Pető András Kar, Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriorda

Elérhetőségek: info.titkarsag.pak-karrieriroda@semmelweis.hu

Tel: +36 1 224 1409