Szak megnevezése: színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés

SZABADKA KÉPZÉSI HELYSZÍN – 2024

A képzés célja olyan színház- és filmművészeti szakírók és kritikusok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában magas szinten képesek szakmájuk művelésére.

Az egyetem kiemelten fontosnak tartja, hogy képzési struktúránk szélesítésével biztosítsanak olyan tudás megszerzésének a lehetőségét, amellyel a diplomás munkavállalók javíthatják munkaerő-piaci pozíciójukat. Az oklevél birtokában nőnek a hallgatók elhelyezkedési esélyei, hiszen az egyetemeken ritka a filmes vagy a színházi szakírásra szakosodott képzés. Törekvésünk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett új kritikus-generáció gyökeres szemléletváltást hozzon a színházi szakírás területén, amelyet a színház- és filmművészet iránti alázat, elmélyült elméleti és gyakorlati tudás és etikus elkötelezettség jellemez.

Képzés ideje: 4 félév (2 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díját hamarosan közzétesszük. A képzés online elérés útján folyik. Az online felületen a részvétel kötelező.

Képzés helyszíne: Szekeres László Alapítvány (SZLA), Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.)

A képzésre való jelentkezés feltétele:

  • társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet, pedagógusképzés vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Szükséges dokumentumok: 

  • jelentkezési lap (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), 
  • oklevelek fénymásolata (nem magyar, vagy angol nyelvű oklevél esetén az oklevél hivatalos fordítása),
  • szakmai életrajz,
  • motivációs levél,
  • egy megírt színház- vagy filmkritika
  • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte

Felvételi folyamata: A felvétel portfólió alapján történik, amelynek része egy, a jelentkező által színházi vagy filmprodukciókról írt, 3.000–8.000 leütés terjedelmű kritika. 

Jelentkezés módja: A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben elküld. A weboldal megnyitását követően a legördülő listában a következő opciót válasszák: színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzési szak (levelező) (Szabadka) A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelentkezési űrlapot be kell nyújtani (a fentiekben jelzet dokumentumokkal együtt).

A megjelölt dokumentumokat a Szekeres László Alapítványban kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Egyéb információ: 024/672-110