Szak megnevezése: művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés

SZABADKA KÉPZÉSI HELYSZÍN – 2024

A művészeti igazgatás és művészetmenedzsment képzésben végzett hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy a magyar kulturális élet intézményi kereteiben olyan – különös tekintettel művészeti vonatkozású – szakfeladatokat lássanak el, amelyek felölelik a kulturális infrastruktúrának alapot adó jogi-igazgatási, gazdasági, marketing, menedzsment és szervező tevékenységek körét, akár az állami, akár a magánszférában.

Elsajátítandó kompetenciák:

 • a művészeti élet, valamint a társadalom és a gazdaság működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása – a magyar művészeti infrastruktúra intézményi tapasztalatainak összegző átadásán keresztül;
 • a rendszerezett gyakorlati ismeretek elsajátítása, beépítése és folyamatos képzési alkalmazása – az egyes művészeti és kulturális intézmények szakértőinek rendszeres részvételével;
 • a művészet-igazgatási elemzés és döntéselőkészítés, illetve a döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése;
 • a művészeti tevékenységnek, a művészeti szervezetek és közélet működtetése során felmerülő feladatoknak és kérdéseknek, a jelenlegi gazdasági, jogi és kulturális összefüggésekben és az adott intézményi feltételek közötti értelmezése;
 • az igazgatási, kommunikációs és marketingelemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli formáinak megismerése.

Képzés ideje: 2 félév (1 év)

Képzési forma: levelező képzésrend, a képzés díját hamarosan közzétesszük. A képzés online elérés útján folyik.

Képzés helyszíne: Szekeres László Alapítvány (SZLA), Szabadka (Makszim Gorkij u. 6/A.) 

A képzésre való jelentkezés feltétele:

 • társadalomtudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudományi, jogtudományi és igazgatási, művészet és művészetközvetítés, valamint pedagógusképzés képzési területen szerzett alapfokozat és szakképzettség, valamint
 • egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

Szükséges dokumentumok: 

 • jelentkezési lap (http://www.kre.hu/btkfelveteli/),
 • szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • oklevelek és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.) (nem magyar, vagy angol nyelvű oklevél esetén az oklevél hivatalos fordítása)

Jelentkezés módja: A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a jelentkező számára a rendszer pdf. formátumban e-mailben elküld. A weboldal megnyitását követően a legördülő listában a következő opciót válasszák: művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak (levelező) (Szabadka) A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelenkezési űrlapot be kell nyújtani (a fentiekben jelzet dokumentumokkal együtt).

A megjelölt dokumentumokat a Szekres László Alapítványban kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú továbbképzés”. Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Egyéb információ: 024/672-110