Szak megnevezése: mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés

SZABADKA KÉPZÉSI HELYSZÍN

A négy féléven át tartó, levelező munkarendű továbbképzés elméleti és gyakorlati részből épül fel. Az elméleti tárgyak rendszerelméletű, holisztikus megközelítésben ölelik fel a lelki, illetve mentálhigiénés jelenségek, a személyközi kapcsolatok legfontosabb vonatkozó ismereteit, míg a gyakorlati tárgyak a hivatásszerep napi tapasztalatait dolgozzák fel, mely által bővül a hallgatók szakmai eszköztára, fejlődik hivatásszemélyiségük és erősödik szakmai önazonosságuk. A képzés módszerei elsősorban: interaktív plenáris előadások, szemináriumi munka kiscsoportokban, filmalkotások csoportos visszajelzése, terepmunka és esetmegbeszélés. Az oklevél megszerzéséhez a tanulmányi kötelezettségeken túl 150 órás önismereti csoportmunka teljesítése is szükséges.

Képzési forma:

levelező képzés (de a részvételek a gyakorlatokon kötelező)

Képzés ideje:

4 félév

Képzés tervezett tandíja 50.000 Ft / félév

Képzési napok: péntek-szombat

Várhatóan a képzési napokat két tömbösített önismereti hétvége (péntek-vasárnap) fogja kiegészíteni.

A képzésre való jelentkezés feltétele: bármely képzési területen megszerzett BA vagy MA szintű (vagy a korábbi főiskolai vagy egyetemi) oklevél.

A jelentkezés módja: 

1.) A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján található

jelentkezési űrlap kitöltése (http://www.kre.hu/btkfelveteli/), melyet a

jelentkező számára a rendszer pdf formátumban e-mailben megküld. A jelentkezés alkalmával a kinyomtatott és aláírt jelenkezési űrlapot be kell nyújtani.

2.) További szükséges megküldendő dokumentumok:

  • oklevél másolata (a nem magyar, angol, német, vagy francia nyelvű oklevelek mellé, hiteles fordítás is szükséges)
  • géppel írt magyar nyelvű szakmai önéletrajz
  • géppel írt motivációs levél (legfeljebb egy oldal)

A megjelölt dokumentumokat a Szekeres László Alapítvány tanulmányi osztályán kell személyesen, vagy postai úton benyújtani. A borítékon a következő szöveg feltüntetése szükséges: „Jelentkezés – mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés

Címünk: Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka, Makszim Gorkij u. 6/A.

Jelentkezési határidő: 2024.06.30.

Felvételi időpontja: későbbi egyeztetés alapján (a képzésre jelentkezett hallgatók e-mailben

kapnak értesítést a felvételi pontos időpontjáról)

Felvételi menete:

felvételi beszélgetés, mely a jelentkező alapképzettségére, szemléleti irányultságára, érdeklődési körére, jelentkezésének motivációjára stb. terjed ki.

Keretlétszám:

28 fő

További információk

KRE Pszichológiai Intézet Törő Norbert intézeti ügyintéző

Postacím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, V. épület

Telefon: (06-1) 430 23 42

e-mail: toro.norbert@kre.hu