Támogatások

Jogsegély szolgálat - a határon túli magyarságot magyarsága miatt ért jogsérelem miatti jogvédelem ellátása és szervezése

A Szekeres László Alapítvány jogsegély jellegű tevékenységének célja, hogy közvetlen jogi segítséget nyújtson azoknak a vajdasági régióban élő magyar személyeknek, akiket hátrányos megkülönböztetés ért, nyelvi és kisebbségi jogai sérültek. Az érintettek részére felvilágosítást, tanácsadást nyújtunk, illetve szükség esetén az ügyben jártassággal rendelkező ügyvédet ajánlunk.

A felvilágosítási illetve tájékoztatási igényeket illetve panaszokat, sérelmeket személyes vagy telefonos tanácsadás keretében valósítjuk meg, mely alkalommal szervezetünk ingyenes jogi tanácsadást, felvilágosítást ad. Bíróság és más hatóság előtt folyó ügyekben képviseletet nem áll módunkban vállalni.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok jogvédelmére. Az Intézet elsősorban azon jogsértések ellen kíván a fenti módon fellépni, amelyek során magyar honfitársainkat magyarságuk miatt

- tettleg bántalmazzák,
- a magyar állampolgárság elnyerésével egyidejűleg, annak következményeként megfosztják őket eredeti állampolgárságuktól,
- nyelvi alapú diszkrimináció áldozatává válnak.

A Szekeres László Alapítvány a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásának köszönhető ingyenes jogsegély szolgálatot a 2015. április 1. - 2015. december 31.-ig terjedő időszakban valósítja meg.
Bejelentkezés a CMH irodákban:
Szabadka - cím: Ptujska 1. (Ptuji utca 1.), tel: 024 / 552 - 976,
Zombor - cím:Venac Petra Bojovića 13. (Petar Bojović körút 13.), tel.: 025 / 442 - 910
Zenta - cím: Boška Jugovića 20a. (Boško Jugović utca. 20a.), tel.: 024 / 811 - 727
Nagybecskerek - cím: Petefijeva 1. (Petőfi utca 1.) , tel.: 023 / 510 - 251
Újvidék - cím: Svetozara Miletića 4. (Svetozar Miletić utca 4.), tel.: 021 / 420 - 107
Temerin - cím: Novosadska 344. (Újvidéki utca 344.), tel.: 021 / 842 – 373
valamint a Szekeres László Alapítvány irodájában – cím: Agó Mamužić u. 11/2. (Age Mamužića 11/2), tel: 024 / 554 - 450
Ügyfélfogadás hétfőtől - péntekig: 09:00 – 14:00.
A bejelentkezést követően a CMH és a SZLA munkatársai biztosítják a kapcsolatteremtést a felvilágosodást és tanácsadást nyújtó szakemberekkel.

A Szekeres László Alapítvány diáksegélyezésre vonatkozó 2014/2015 pályázati kiírása. A pályázatok beérkezési határideje 2014. november 17.

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE MEGHIRDETENDŐ
DIÁKSEGÉLYEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA

A Szekeres László Alapítvány (a továbbiakban: SZLA), a vajdaságban működő diáksegélyező egyesületek bevonásával pályázatot hirdet a 2014/2015 iskola- illetve tanulmányi évre

1.) olyan középiskolai diákok részére, akik magyar anyanyelvükön, Szerbiában tanulnak, valamint kivételesen azok a szerb tannyelvű középiskolába járó diákok számára is, akik általános iskolai tanulmányaikat magyar nyelven végezték, amennyiben igazolják, hogy nem volt módjukban magyar tannyelvű középiskolába iratkozni Vajdaság területén, akik tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-es átlagot, és

2.) olyan egyetemi és főiskolai hallgatók, akik hazai, állami alapítású felsőoktatási intézményben tanulnak, és nem részesülnek a Magyar Nemzeti Tanács, a helyi önkormányzatok és az állam ösztöndíjrendszereiből származó támogatásban.

A diáksegélyezési ösztöndíj formája: egyszeri pénzbeni juttatás, amelynek mértékét, valamint a pályázat részletes feltételeit a SZLA vonatkozó szabályzata határozta meg. A szabályzat és a pályázati űrlap letölthető a SZLA honlapjáról (www.szla.org.rs) és beszerezhető a vajdaságban működő diáksegélyező egyesületeknél.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

a pályázó saját kezűleg megírt családrajzát
középiskolások esetében az előző tanév befejezését igazoló bizonyítvány egyszerű fénymásolatát
középiskolások esetében eredeti igazolást az adott tanévre történt beíratkozásról
az egyetemi/főiskolai hallgatók esetében a leckekönyv összes, tartalommal kitöltött oldalának egyszerű fénymásolatát
hivatalos igazolást a család összjövedelméről, ezen belül, ha a család valamely tagja szociális vagy egyéb támogatásban részesül, az erről szóló végzés fénymásolatát
az adóhivatali végzés fénymásolata vagy vagyonjogi bizonylat, feltüntetve a földbirtok nagyságát is, ami abban az esetben is kötelező, ha a család nem rendelkezik földbirtokkal
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolását arról, hogy a szülő(k) munkanélküli(ek), amennyiben nincsenek a fenti intézményben nyilvántartva akkor a munkakönyv(ek) fénymásolata
amennyiben súlyos beteg van a családban, az erről szóló diagnózist tartalmazó orvosi iratok fénymásolatát
az egyéb szociálisan hátrányos helyzetet igazoló bizonyítékokat
a pályázó nevére szóló dinár alapú számláról szóló banki igazolást pl.: a bankkártya fénymásolatát. Fiatalkorú diák esetében a szülő a bankban a gyermek anyakönyvi kivonatának felmutatásával tud a gyermek nevére szóló számlát nyitni.

A kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit a SZLA alábbi postacímére kell eljuttatni:

Szekeres László Alapítvány
24000 Szabadka/Subotica
Ago Mamužić u. 11/II

A pályázatok benyújtásnak határideje: 2014. november 17., hétfő 14,00 óra, amely időpontig a mellékletekkel ellátott pályázati űrlapoknak postai úton vagy személyesen beadva meg kell, hogy érkezzen az Alapítvány címére.
Személyes beadás esetén a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Ago Mamužić u. 13/II. címen található irodánkban várjuk a pályázókat.

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 10-14 óráig.

A hiányos és a késve érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A megítélésre kerülő támogatások a sikeres pályázók részére banki átutalással kerülnek folyósításra, így a pályázónak rendekeznie kell saját névre szóló dinár alapú banki folyószámlával – ellenkező esetben a támogatás nem is ítélhető meg.

További információk a SZLA honlapján (www.szla.org.rs), e-mailben az office@szla.org.rs címen, valamint telefonon:

Kosztolányi Diáksegélyező Egyesület, Szabadka, 024/552-626, (hétfőtől péntekig 10,00-14,00 óráig)
Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület, 023/512-962, (hétfőtől péntekig 10,00-14,00 óráig)
Újvidéki Diáksegélyező Egyesület munkatársainál: Kovács J. Jolánka mob: 064 310 18 82 és Matuska Mária mob: 063 1864 621 (hétfőtől péntekig: 9,00-13,00 és 16,00 -19,00-ig)
Zentai Diáksegélyező Egyesület, 024/811-014 (kedden és csütörtökön 10,00 – 12,00 óráig)

- Pályázati adatlap

Jogsegély szolgálat - a határon túli magyarságot magyarsága miatt ért jogsérelem miatti jogvédelem ellátása és szervezése

A Szekeres László Alapítvány jogsegély jellegű tevékenységének célja, hogy közvetlen jogi segítséget nyújtson azoknak a vajdasági régióban élő magyar személyeknek, akiket hátrányos megkülönböztetés ért, nyelvi és kisebbségi jogai sérültek. Az érintettek részére felvilágosítást, tanácsadást nyújtunk, illetve szükség esetén az ügyben jártasággal rendelkező ügyvédet ajánlunk.
A felvilágosítási illetve tájékoztatási igényeket illetve panaszokat, sérelmeket személyes vagy telefonos tanácsadás keretében valósítjuk meg, mely alkalommal szervezetünk ingyenes jogi tanácsadást, felvilágosítást ad. Bíróság és más hatóság előtt folyó ügyekben képviseletet nem áll módunkban vállalni.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarok jogvédelmére. Az Intézet elsősorban azon jogsértések ellen kíván a fenti módon fellépni, amelyek során magyar honfitársainkat magyarságuk miatt
tettleg bántalmazzák,
a magyar állampolgárság elnyerésével egyidejűleg, annak következményeként megfosztják őket eredeti állampolgárságuktól,
nyelvi alapú diszkrimináció áldozatává válnak.
A Szekeres László Alapítvány a Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásának köszönhető ingyenes jogsegély szolgálatot a 2014. február-december időszakban valósítja meg.
Bejelentkezés a CMH irodákban:
Szabadka - cím: Ptujska 1. (Ptuji utca 1.), tel: 024 / 552 - 976,
Zombor - cím:Venac Petra Bojovića 13. (Petar Bojović körút 13.), tel.: 025 / 442 - 910 
Zenta -  cím: Boška Jugovića 20a. (Boško Jugović utca. 20a.), tel.: 024 / 811 - 727
Nagybecskerek - cím: Petefijeva 1. (Petőfi utca 1.) , tel.: 023 / 510 - 251
Újvidék - cím: Svetozara Miletića 4. (Svetozar Miletić utca 4.), tel.: 021 / 420 - 107
Temerin - cím: Novosadska 344. (Újvidéki utca 344.), tel.: 021 / 842 – 373
valamint a Szekeres László Alapítvány irodájában – cím: Agó Mamužić u. 11/2. (Age Mamužića 11/2), tel: 024 / 554 - 450
Ügyfélfogadás hétfőtől - csütörtökig: 08:00 – 15:00.
A bejelentkezést követően a CMH és a SZLA munkatársai biztosítják a kapcsolatteremtést a felvilágosodást és tanácsadást nyújtó szakemberekkel.

DIGITÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSE - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Szekeres László Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából újonnan  meghirdeti a „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” című nyílt pályázatát

 Hozzájárulást igényelhet az a Szerbiában élő, magát magyarnak valló természetes személy, illetve a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek, akik, illetve amelyek:

•          magyarországi digitális földfelszíni TV sugárzás vételére alkalmas beltéri vevőegységet (STB) szereztek be bármelyik országban, és erről névre szóló számlával rendelkeznek.

 Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő utófinanszírozott formában nyújtott hozzájárulás.

Támogatás mértéke: max. 15 000 Ft-nak megfelelő 5693 dinár.

 A pályázat benyújtásának módja: 

Magát a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot egy eredeti példányban, valamint a következő mellékleteket:

  • érvényes személyi igazolvány fénymásolata
  • szerződés 3 példánya, aláírt és kitöltött formában
  • a megfelelő jellemzőkkel rendelkező STB beszerzéséről a kérelmező nevére kiállított szabályos számla fénymásolata, amelyből láthatónak kell lenni annak a ténynek, hogy a vevő a számlaösszeget kiegyenlítette/kifizette;
  • az igénylő személyes/intézményi banki folyószámlája bankkártyájának (számlaszám-azonosító kartonjának) fénymásolata,

 postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000  Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni.
A kérelmeket 2014. május 7-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Age Mamužića 11/II. címen.  E pályázati felhívás nem teljeskörű, részletesebb tájékoztatást az Alapítvány www.szla.org.rs honlapján olvashat. További információkért forduljon hozzánk e-mailben az office@szla.org.rs címen, vagy a 024/554-450 tel/fax számon!

Letölthető dokumentumok!

 

DIGITÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSE - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szekeres László Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából
meghirdeti a „Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok körében” című nyílt pályázatát


Hozzájárulást igényelhet az a Szerbiában élő, magát magyarnak valló természetes személy, illetve a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti és hitéleti tevékenységgel foglalkozó szervezetek, akik, illetve amelyek:

• magyarországi digitális földfelszíni TV sugárzás vételére alkalmas beltéri vevőegységet (STB) szereztek be bármelyik országban, és erről névre szóló számlával rendelkeznek,
• Apatin, Zombor, Szabadka, Topolya, Magyarkanizsa, Zenta, Törökkanizsa és Csóka községek területén rendelkeznek állandó lakhellyel/székhellyel.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő utófinanszírozott formában nyújtott hozzájárulás.
Támogatás mértéke: max. 15 000 Ft-nak megfelelő dinár.

A pályázat benyújtásának módja:
Magát a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot egy eredeti példányban, valamint a következő mellékleteket:
- érvényes személyi igazolvány fénymásolata
- szerződés 3 példánya, aláírt és kitöltött formában
- a megfelelő jellemzőkkel rendelkező STB beszerzéséről a kérelmező nevére kiállított szabályos számla fénymásolata, amelyből láthatónak kell lenni annak a ténynek, hogy a vevő a számlaösszeget kiegyenlítette/kifizette;
- az igénylő személyes/intézményi banki folyószámlája bankkártyájának (számlaszám-azonosító kartonjának) fénymásolata, postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000 Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni.

A kérelmeket 2014. január 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva a Szekeres László Alapítvány, Szabadka, Age Mamužića 13/II. címen.

E pályázati felhívás nem teljeskörű, részletesebb tájékoztatást az Alapítvány www.szla.org.rs honlapján olvashat. További információkért forduljon hozzánk e-mailben a office@szla.org.rs címen, vagy a 024/554-450 tel/fax számon!

Letölthető dokumentumok!

Diplomahonosítási támogatás

Külföld felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, és külföldi felsőoktatási intézményben folytatott posztgraduális tanulmányok eredményeként szerzett tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása során Szerbia területén felmerült tényleges - számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségeinek (fordítási, hitelesítési, eljárási díjak, illetékek, stb.) utólagos résztámogatása.

A pályázat benyújtásának módja: 
Magát a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot (elektronikus formában készült mellékletek nélkül) e-mailben a honositas@szla.org.rs címre, továbbá a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot egy eredeti példányban, valamint az alábbiakban felsorolt mellékleteket, postai küldeményként a 

Szekeres László Alapítvány, 
24000  Szabadka/Subotica,  
Age Mamužića 11/II. 
címre kell eljuttatni. 

A pályázónak mellékelnie kell:
-    a helyi önkormányzat közigazgatási hivatalának végzését, vagy igazolását egyszerű fénymásolatban arról, hogy a pályázót felvették a vajdasági magyarok külön választói névjegyzékére;
-    személyi igazolványának, vagy szerb útlevelének egyszerű fénymásolatát, amelyen láthatónak kell lennie a jelenlegi állandó lakhelyre vonatkozó adatoknak. Az állandó lakhely igazolható a chipes személyi igazolványról önkormányzatnál, banknál, vagy a Szekeres László Alapítvány irodájában kinyomtatott adatlappal is;
-    az oklevél hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot);
-    az oklevél honosításáról kiállított határozat hitelesített fénymásolatát (az eredeti dokumentum felmutatása mellett elfogadjuk az egyszerű fénymásolatot), illetve, a folyamatban lévő honosítások esetében: a honosítást végző felsőoktatási intézmény, vagy hatóság által kiállított hivatalos igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van; 
-    a Szerbia területén ténylegesen felmerült, és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó névére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) egyszerű fénymásolatát;
-    a kérelmező bankkártyájának, vagy más számlaszám-azonosító okiratának egyszerű fénymásolatát.
A kérelmeket 2012. április 10-től 2012. október 1-ig fogadjuk postai úton vagy személyesen beadva.
Letölthető dokumentumok: 
1. Pályázati felhívás
2. Kérelem oklevélhonosítási támogatás folyósítása iránt

3. Tájékoztató adatkezelési útmutató

 

Kisösszegű támogatások

Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés vissza nem térítendő támogatása a Szülőföld Alap, a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala forrásaiból.
A SZLA folyamatos támogatási programja, amely 2007-ben indult – azóta évi két alkalommal történik a pályázatok kiírása és a támogatások kifizetése.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről a 2012. évben megítélt kisösszegű támogatások:

pályázati eredmények itt tekinthetők meg.

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi pályázati felhívásainak eredményei megtekinthetők a Bethlen Gábor Alap honlapján is.

 

 

Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön Program (KTK)

E program keretében 2004-től pénzügyi támogatást biztosít Szerbia magyarlakta területein működő kisvállalkozások és mezőgazdasági termelők számára, üzleti elképzeléseik kölcsönből történő megvalósításának segítése céljából.

Pályázati felhívás
KTK Szabályzat
Szakmai Lebonyolító Szervezetek

 

Specializációs támogatás

Főiskolai és egyetemi képesítés megszerzése utáni kiegészítő részképzés és képzés, valamint (nem MA és PhD képzés) főiskolai és egyetemi képesítés megszerzése utáni specializáció (nem posztgraduális tanulmányok) már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai és magyarországi elvégzése során Szerbia és Magyarország területén, akkreditált felsőoktatási intézményben folyó képzés során felmerült tényleges - számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – a személyesen a pályázó által már kifizetett költségeinek (tandíj, esetleges fordítási, hitelesítési, eljárási díjak, illetékek, stb.) utólagos résztámogatása..

 

Nemzeti jelentőségű intézmények és programok

2007-ben az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 160. évfordulójára való megemlékezésre fordította valamennyi szervezet a támogatást (Bartók Béla Közművelődési Egyesület, Horgos, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Óbecse, Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Bácskertes, Forum Könyvkiadó, Újvidék, Petőfi Művelődési Egyesület, Nagybecskerek, Népkör Magyar Művelődési Központ, Szabadka).

2008-i évi támogatásból a Forradalom és Szabadságharc jubileumi éve keretén belül műemlékfelújítási program valósult meg, amelynek során három szervezet kapott támogatást (Jókai Mór Művelődési Egyesület, Törökbecse, Helyi Közösség, Kishegyes, Magyar Polgári Kaszinó, Zombor).

A 2009-es évben az előző évi műemlékfelújítási program folytatása következett újabb három program támogatásával (az eleméri kegytemplom állapotfelmérési és rekonstrukciós tervdokumentációjának elkészítése, a Magyar Film 2010 rendezvénysorozat résztámogatása, az Ortutay jubileum kapcsán megszervezett kiállítás).