2015. november 13 - A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY  KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI

1. Fejsztámer Róbert - elnök
2. Mgr. Hajnal Jenő - elnökhelyettes
3. Ceglédi Rudolf
4. Mgr. Csikós Pajor Gizella
5. Fremond Árpád
6. Dr. Horváth Militicsi Szabolcs
7. Juhász Attila
8. Kávai Szabolcs
9. Kovács Erzsébet
10. Kovács Magdaléna
11. Mihók Kucora Eszter
12. Pelt Ilona
13. Perpauer Attila
14. Újhelyi Nándor
15. Vass Tibor

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY SZAKTESTÜLETEI

A Szekeres László Alapítvány tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy regionális projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű, évente közzétett pályázatok regionális kiírásai révén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA Zrt.) támogatására igényt tartó kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése.

Ebből a célból Kuratórium 2020. február 10-ei határozatával az Alapítvány szaktestületei tagjává a következő személyeket nevezi ki a felmentésig terjedő megbizatási időre:

1.) Hitélet
1.1.) Csipak Csaba
1.2.) Dolinszki Áron
1.3.) Ivanović Josip
1.4.) Orosz Attila
1.5.) Palatinus István
1.7.) Talpai Sándor

2.) Oktatás
2.1.) Bojtos Béla
2.2.) Crnkovity Gábor
2.3.) Jankovich Szilárd
2.4.) Juhász Attila
2.5.) Kalapis Sztoján
2.6.) Kormányos Katona Gyöngyi
2.7.) Námesztovszki Zsolt
2.8.) Puskás János
2.9.) Szarapka Ede
2.10.) Szécsi Viktória
2.11.) Varjú Potrebić Tatjana

3.) Közművelődés
3.1.) Bacsik Attila
3.2.) Bodrogi Hajnalka
3.3.) Brezovszki Tamara
3.4.) Gondi Martina
3.5.) Juhász Törköly Krisztina
3.6.) Kinka Erzsébet
3.7.) Kobrehel Éva
3.8.) Patyerek Csaba
3.9.) Péter István
3.10.) Szécsi Karolina
3.11.) Tápai Róbert

4.) Tudományok
4.1.) Dudás Attila
4.2.) Kovács Rácz Eleonóra
4.3.) Kudlik Zoltán
4.4.) Lendák Imre
4.5.) Raffai Judit
4.6.) Silling Léda

5.) Művészetek
5.1.) Blaskó Árpád
5.2.) Erős Ervin
5.3.) Görög Noémi
5.4.) Raffai T. Ágnes
5.5.) Szerda Balázs
5.6.) Virág Gábor ifj.

6.) Helyi jellegű média
6.1.) Dobai János
6.2.) Kozma Angéla
6.3.) Lázár Jenő
6.4.) Máriás Endre
6.5.) Móger Tímea
6.6.) Molnár Aranka

7.) Nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása
7.1.) Horvát Tímea
7.2.) Kanizsai Ilona
7.3.) Krizsán Vilmos
7.4.) Magosi Zsuzsanna
7.5.) Molnár Viktor
7.6.) Sors Róbert

a Szekeres László Alapítvány
Kuratóriuma