2015. november 13 - A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY  KURATÓRIUMÁNAK TAGJAI

1. Fejsztámer Róbert - elnök
2. Mgr. Hajnal Jenő - elnökhelyettes
3. Ceglédi Rudolf
4. Mgr. Csikós Pajor Gizella
5. Fremond Árpád
6. Dr. Horváth Militicsi Szabolcs
7. Juhász Attila
8. Kávai Szabolcs
9. Kovács Erzsébet
10. Kovács Magdaléna
11. Mihók Kucora Eszter
12. Pelt Ilona
13. Perpauer Attila
14. Újhelyi Nándor
15. Vass Tibor

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY SZAKTESTÜLETEI

A Szekeres László Alapítvány tevékenységének egyik alapvető közösségi rendeltetése, hogy kisösszegű projektumok támogatását célzó pályázatok révén, lebonyolító szervezetként, szervezési segítséget nyújtson a vajdasági magyarok önazonosságának megtartásában szerepet vállaló jogi személyek (szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.) közérdekű, A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű, évente közzétett pályázatok regionális kiírásai (azaz, közkeletű nevén a kisösszegű pályázatok) révén a Bethlen Gábor Alap (továbbiakban BGA Zrt.) támogatására igényt tartó kezdeményezéseinek, programjainak és projektumainak megvalósításához. A Kuratórium és szaktestületei alapvető feladata a beérkező pályázatok előzetes véleményezése és döntéshozatalra való felterjesztése. A döntés-előkészítés a BGA Zrt. Kollégiumán folytatódik, majd a végleges döntések az Alapkezelő Bizottsága által hozott határozatokkal születnek meg.
Ebből a célból Kuratórium 2014. február 17-ei határozatával az Alapítvány szaktestületei tagjává a következő személyeket nevezi ki a felmentésig terjedő megbizatási időre:

1.) Hitélet:
1.1.) Dolinszky Gábor
1.2.) Majláth Béla
1.3.) Nagy József
1.4.) Silling István
1.5.) Szakály József

2.) Oktatás
2.1.) Balogi András 2.6.) Kovács Zsuzsanna
2.2.) Beke Ottó 2.7.) Péics Hajnalka
2.3.) Bojtos Béla 2.8.) Puskás János
2.4.) Csíkos Sándor 2.9.) Törteli Telek Márta
2.5.) Kormányos Katona Gyöngyi

3.) Közművelődés
3.1.) Balázs József 3.6.) Kinka Erzsébet
3.2.) Bodrogi Hajnalka 3.7.) Kisimre Szerda Anna
3.3.) Csonka Ferenc 3.8.) Patyerek Csaba
3.4.) Hajnal Anna 3.9.) Tápai Róbert
3.5.) Ispánovics Csapó Julianna

4.) Tudományok
4.1.) Badis Róbert
4.2.) Erős Ervin
4.3.) Hózsa Éva
4.4.) Pósa Mihály
4.5.) Raffai Judit

5.) Művészetek
5.1.) Juhász István
5.2.) Póth Imre
5.3.) Raffai Ágnes
5.4.) Paskó Csaba
5.5.) Virág Gábor ifj.

6.) Helyi jellegű média
6.1.) Kozma Lívia
6.2.) Molnár Aranka
6.3.) Pál Károly
6.4.) Tóth Lívia
6.5.) Zséli Ágnes

7.) Civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei és civilszervezetek eszközbeszerzései
7.1.) Dudás Attila 7.6.) Péter István
7.2.) Fazekas Róbert 7.7.) Szalma Valéria
7.3.) Hulló István 7.8.) Sztojkó József
7.4.) Juhász Attila 7.9.) Talpai Sándor
7.5.) Mihályi Katalin

8.) Nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása
8.1.) Csóré Róbert
8.2.) Krizsán Vilmos
8.3.) Pozsár-Halász Éva
8.4.) Dobó Ella
8.5.) Szilágyi Eleonóra

 

A Szekeres László Alapítvány
Kuratóriuma